Letölthető dokumentumok:

Hatósági eljárásban használatos nyomtatványokat az Általános nyomtatványkitöltő (ÁNYK) programmal lehet kitölteni.

 

K01 nyomtatvány

P26 nyomtatvány

 

 

Aszaló TV

KÖSZÖNTJÜK ASZALÓ HIVATALOS OLDALÁN!

Mezőőri szolgálatunk munkavégzésének hatékony ellátása érdekében elektromos kerékpár került megvásárlásra

 

Aszaló Község Önkormányzata  által képviselt környezettudatos szemlélet formálásához kapcsolódóan megkezdődött a biomasszával működő kazánrendszerünk tartozékainak beszerzése.

 

Aszaló Község Önkormányzata megkezdte a saját fóliasátraiban megtermelt jégsaláta értékesítését.

 

Dr. Mészáros Zoltán egy éve, 2015. október 22. napján tragikus hirtelenséggel elhunyt, aki Aszaló Község Polgármestere volt. Sajnos kevés évet adott a jó Isten mielőtt magához szólította, de ezen idő alatt is nagyon sokat tett szeretett Településéért!

Egy éve kapták a rokonok, barátok, ismerősök a tragikus hírt: nincs többé ez az életerős, tettre kész fiatalember!

Nem lehet attól nagyobb tragédiát elképzelni, mint amikor a szülőknek fiúkat kell eltemetniük.

Akik ismerték és szerették megdöbbenve értesültek a szomorú hírről, és hihetetlennek tartották, hogy eltávozott.

Azóta is gyászolja soha nem múló fájdalommal szerető édesanyja, édesapja és testvére!

Rokonai, barátai és kollégái emlékét azóta is szívükben őrzik!

 

Dr. Mészáros Zoltán Nyugodj békében!

Az 1956-os forradalom Magyarország népének a sztálinista diktatúra elleni forradalma és a szovjet meg­szállás ellen folytatott szabadságharca, amely a 20. századi magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseménye volt. A budapesti diákok békés tün­te­té­sével kezdődött 1956. október 23-án, és a fegyveres felkelők ellenállásának felmorzsolásával feje­ződött be november 10-én.

Az október 23-i budapesti tömegtüntetés a kommunista pártvezetés ellenséges reakciója és a fegyvertelen tömegre leadott véres sortűz következtében még aznap éjjel fegyveres felkeléssé nőtt. Ez a kormány bukásához, a szovjet csapatok visszavonulásához, majd a többpártrendszer visszaállításához és az ország demokratikus átalakulásához vezetett. November első napjaiban az új kormány megkezdte a tárgyalásokat a Szovjetunióval a szovjet csapatok teljes kivonásáról, a Varsói Szerződésből való kilépésről és az ország semlegességéről. A szovjet politikai vezetés azonban a kezdeti hajlandóság után meggondolta magát, és miután a nyugati nagyhatalmak biztosították arról, hogy nem nyújtanak a magyar kormánynak segítséget, november 4-én a szovjet csapatok hadüzenet nélküli háborút indítottak Magyarország ellen. Az aránytalan túlerővel szemben egyedül maradt ország több napon át folytatott szabadságharca így végül elbukott.

Aszaló Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve ösztöndíjpályázatot ír ki felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára a 2017. évre vonatkozóan, illetve felsőoktatási hallgatók számára a 2016/2017. tanév második és a 2017/2018. tanév első félévére vonatkozóan.

A pályázati kiírások az alábbi linkeken tekinthetőek meg:

"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
felsőoktatási hallgatók számára a 2016/2017. tanév második és a 2017/2018. tanév első félévére vonatkozóan

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára