Tájékoztatás Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról

Tájékoztatás Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról

Aszaló Község Önkormányzata tájékoztatja a T. Hallgatókat, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi pályázati fordulójához csatlakozott, így „A” és „B” típusú pályázat is benyújtható!

Pályázók köre:
Az ösztöndíjpályázatra a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek. Az önkormányzathoz a család jövedelemigazolását, valamint iskolalátogatási/hallgatói jogviszony igazolást csatolni szükséges.

„A” típusú pályázat esetében pályázhat:
aki felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

„B” típusú pályázat esetében pályázhat:
aki 2018/2019. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások; vagy felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek, és a2019/2020. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

A pályázat benyújtásának módja és határideje:

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje:
2018. november 6.

A beérkezett pályázatokat a Képviselő-testület zárt ülésen bírálja el 2018. december 6-ig, a meghozott döntéséről és annak indokáról 2018. december 10-ig az EPER-Bursa rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton küldött levélben értesíti a pályázókat.